«Коди єврейської культури для дітей»

«Коди єврейської культури для дітей»

У рамках проєкту «Коди єврейської культури для дітей» створено чудові дитячі книжки – розмальовки-антистерс «Рейзеле» та «Ктубот» і робочий зошит для навчання й удосконалення каліграфічної компетентності «Єврейська каліграфія».

 Даний проєкт реалізовано Центром єврейської освіти України в тісному партнерстві з Центром досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства за підтримки Голландського єврейського гуманітарного фонду, видавництв «Дух і Літера», «Майстер Клас», «АНТ ЛТД».

Ці видання будуть корисні і для формальної освіти, і для занять в єврейських і міжнаціональних освітніх проектах, таборах, громадських центрах, і для сімейного читання та творчості вдома.

Всі вони побудовані на основі провідних підходів в освіті – особистісно-орієнтованому, діяльнісному, компетентнісному. Крім того, вони реалізують інтегративну і культуровідповідну парадигми сучасної освіти. Таким чином, ці посібники можна використовувати для інтегрованого навчання предметів єврейського циклу – івриту, єврейської традиції, культури, мистецтва, – як для реалізації внутрішньо предметної інтеграції, так і для розширення міжпредметних зв'язків.

Створені видання оптимальні за обсягом і відповідають санітарно-гігієнічним нормам навчальної літератури для дітей молодшого шкільного віку. У них розроблено доступний зміст і зрозуміла система орієнтування. Сюжетні лінії книг тісно пов'язані з життям дітей і розширюють їх знання про єврейські традиційні культурні цінності.

Ілюстративний матеріал книг має не тільки естетичну, але і навчальну функцію.

З даними книгами можна організовувати як індивідуальну, так і парну, і групову роботу, що сприяє розвитку критичного мислення, формуванню навичок співпраці, взаєморозуміння і взаємодопомоги.

Матеріал посібників сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей дітей, розвитку творчих та інтелектуальних здібностей, виховання почуття прекрасного.

Виходячи із сучасних критеріїв оцінювання навчальної літератури, ці видання побудовано з огляду на провідні підходи в освіті, відповідають чинним державним стандартам початкової освіти, сприяють вихованню національної ідентифікації та формуванню міжкультурного діалогу.

У подальших публікаціях ми докладно зупинимося на кожній із цих книжок.