Про центр

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ:

Сприяння розвитку системи формальної, неформальної й інформальної освіти, науки та культури єврейської спільноти, забезпечення сприятливих умов для створення професійного педагогічного співтовариства й освітнього простору, відродження національної культурної спадщини, підтримка культурного розмаїття й інтеграції єврейської освіти, науки та культури у полікультурний соціум України та світу.

Для реалізації мети Центр виконує такі головні завдання:

 • сприяння реалізації державної політики у сферах освіти, науки та культури корінних народів і національних меншин України, задоволення освітніх і культурних потреб єврейської спільноти,
 • співпраця з державними, громадськими та міжнародними освітніми, науковими та культурними установами, організаціями та фондами, з територіальними громадами й єврейськими общинами України та світу з питань освіти, науки та культури й укладання відповідних угод із ними;
 • формування єдиного реєстру мережі закладів освіти України з викладанням предметів юдаїки всіх рівнів системи освіти та педагогічної спільноти та фахівців у галузі єврейської освіти, науки та культури;
 • участь у розробленні державних стандартів і освітніх програм, розвиткові сучасних технологій та інноваційних напрямів освітньої, наукової та культурної діяльності, виробленні конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) освітнього, наукового та культурного продукту;
 • створення та впровадження проектів і програм національного та міжнародного партнерства з вивчення та викладання, збереження та популяризації єврейського культурного надбання у сферах формальної, неформальної й інформальної освіти, науки та культури;
 • організація та проведення міжнародних, всеукраїнських і регіональних освітніх, наукових і культурних проектів, зокрема, науково-практичних конференцій, форумів, симпозіумів, самітів, науково-методичних семінарів, круглих столів, тренінгів, лекцій, презентацій, виставок, експедицій, шкіл, таборів та інших проектів у сферах формальної, неформальної та інформальної освіти, науки та культури й участь у них;
 • створення освітніх програм післядипломної освіти й освіти дорослих для здійснення акредитації та сертифікації, організації курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації з теорії та методики викладання дисциплін юдаїки для педагогічної спільноти, фахівців і здобувачів формальної, неформальної й інформальної освіти, діячів науки та культури з наданням відповідних документів встановленого зразка;
 • організація стажувань і програм з обміну у провідних профільних освітніх, наукових і культурних установах і центрах України та зарубіжжя для педагогічної спільноти, фахівців і здобувачів формальної, неформальної й інформальної освіти, діячів науки та культури з метою підвищення фахового рівня, обміну досвідом і налагодження партнерства;
 • здійснення видавничої діяльності (випуск наукової, навчальної та методичної продукції (фахових журналів, монографій, навчально-методичних комплектів, навчальних і навчально-методичних посібників, підручників, зошитів, хрестоматій та інше, перекладної наукової, художньої та методичної літератури), заснування фахових періодичних видань, часописів, збірників наукових праць, тез і методичних рекомендацій;
 • створення офіційного веб-сайту електронних ресурсів і сторінок у соціальних мережах для здійснення сучасного рівня фахової комунікації, презентації результатів діяльності, висвітлення новин, розміщення джерелознавчої та методичної бази, аудіо- та відео ресурсів, дистанційних курсів, отримання зворотного зв’язку, постійне оновлення інформаційного контенту.

  Річні звіти:

  2016 рік

  2017 рік

  2018 рік

  2019 рік

  2020 рік 

 • 2021 рiк