Навчальний курс для Мадрихім та єврейських педагогів!

Молодіжний навчальний центр J-ArtEck у співпраці з Європейською академією Януша Корчака й Єврейським агентством для Ізраїлю запрошує молодих єврейських педагогів взяти участь у двох надихаючих навчальних курсах у Берліні та Вільнюсі.

Проект надає знання на спеціальні єврейські теми та навички неформальної освіти та надає можливість єврейським педагогам передавати здобуті знання молоді.

Якщо вам віком від 18 до 30 років, Ви хочете працювати в Міжнародному таборі єврейських ArtEck-2020 (5-16 липня) або вести творчі та освітні проекти в Домі Януша Корчака в Берліні або у вашій громаді, запрошені до участі на навчальному курсі.

Подайте заявку сюди на "Освіта" https://www.j-arteck.org/ru/education/

 

 

Training Course for Madrichim and Jewish Educators!

 

The Youth Education Center J-ArtEck in cooperation with the European Janusz Korczak Academy and the Jewish Agency for Israel invites young Jewish educators to participate in two inspiring training courses in Berlin and Vilnius.

The project provides knowledge on special Jewish topics and skills of informal education, and empowers Jewish educators to transfer the acquired knowledge to youth.

If you are between 18 and 30 years old, you want to work at the International Camp Jewish ArtEck-2020 (July, 5-16) or conduct creative and educational projects at Janusz Korczak House Berlin or at your community, you are welcome to participate at the Training Course.

Apply here for “Education” https://www.j-arteck.org/ru/education/