Міжнародний науково-практичний вебінар «Україна і світ: ціннісно-смислові орієнтири розвитку гуманітарно-педагогічної освіти»

Міжнародний науково-практичний вебінар «Україна і світ: ціннісно-смислові орієнтири розвитку гуманітарно-педагогічної освіти»

20 травня 2020 року у режимі Zoom відбувся Міжнародний науково-практичний вебінар «Україна і світ: ціннісно-смислові орієнтири розвитку гуманітарно-педагогічної освіти».

Організаторами вебінару стали Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна (м. Київ, Україна), Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи (м. Київ, Україна), Педагогічний академічний коледж імені Д. Елліна (м. Єрусалим, Ізраїль), Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» (м. Дніпро, Україна) за участю Центру єврейської освіти України.

Метою вебінару було об’єднання різнопланових й одночасно науково-концентрованих думок учасників заходу в цілісний психопедагогічний погляд на концептуалізацію та розвиток педагогіки та психології в напрямі ноосфери.

Учасниками вебінару стали науково-педагогічні працівники вітчизняних та закордонних закладів вищої і середньої освіти, аспіранти та докторанти, студенти, молоді вчені, здобувачі.

Вітальне слово й оголошення резолюції вебінару висловили Аронова Р.С. кандидат педагогічних наук, ректор Приватної установи «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» (м. Дніпро, Україна та Рабин Меїр Цві Стамблер Голова наглядової ради Приватної установи «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана», Голова  Федерації єврейських громад України, член опікунської ради  Дніпровської єврейської громади (м. Дніпро, Україна).

Під час вебінару виступили з доповідями та взяли участь в обговоренні:

Лук’янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна (м. Київ, Україна) – «Освіта впродовж життя: аксіологічній вимір у контексті сучасних реалій»;

Панок Віталій Григорович – доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (м. Київ, Україна) – «Проблема формування професійних цінностей у  психології»;

Котік Белла-Фридгут – доктор психологічних наук, професор Педагогічного академічного коледжу імені Д. Еліна (м. Єрусалим, Ізраїль) – «Автономність студента як вагома складова якості вищої освіти в сучасних умовах»;

Самодрин Анатолій Петрович доктор педагогічних наук, проректор з науки, професор кафедри педагогіки і психології Приватної установи «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» (м. Дніпро, Україна) – «Концептуалізація світоглядних орієнтирів цивілізаційного шляху України: ноосферний підхід»;

Шабанова Юлія Олександрівнадоктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» - «Світогляні зміни та освіта в добу діджиталізації»;

Ріна Банті – доктор PhD (історія), спеціаліст в галузі освіти (м. Єрусалим, Ізраїль) – «Сучасна педагогіка: принципи, посили, особливості».

 

Також у вебінарі активну участь взяла керівник Центру єврейської освіти України, Бакуліна Наталія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, яка підготувала доповідь на тему «Формування мета навичок як ціннісно-смисловий орієнтир сучасної освіти» (тези доповідей будуть опубліковано).

Результатом вебінару стало обговорення та прийняття резолюції, в якій було окреслено питання актуалізації нагальних проблем сучасної освіти, її здатності забезпечувати соціальну свідомість в умовах нинішньої кризи й тих змін, що зумовили посилення діалогу Людини і Природи на засадах модернізації методології педагогіки, становлення і розвитку психопедагогіки як сучасного теоретико-методологічного напряму дослідження педагогічних процесів в Україні і Світі, застосування психологічної і соціальної служби для вирішення прикладних завдань щодо вдосконалення педагогічного методу супроводу сучасної людини й суспільства, обговорення ціннісно-смислових орієнтирів розвитку педагогічної освіти в інтересах формування народу, що навчається.