Із 3 липня по 31 жовтня 2019 року відбудеться освітній проект "Єврейська традиційна освіта в модерному українському суспільстві"

"Є-ТОМУС" ("Єврейська традиційна освіта в модерному українському суспільстві") – інноваційний освітній проект,  який з 3 липня по 31 жовтня 2019 року реалізовуватиме

Центр єврейської освіти України за підтримки Українського культурного фонду.

 

Мета проекту – розроблення навчальних модулів освітньої програми підвищення кваліфікації з теорії та методики викладання дисциплін юдаїки для педагогічної спільноти, фахівців і здобувачів формальної, неформальної й інформальної освіти, діячів науки та культури.

 

Цільова аудиторія проекту:

вчителі мови іврит, історії, традиції, мистецтва, музики єврейського народу у закладах освіти України,

вихователі та музичні керівники дошкільних закладів освіти із єврейським етнокультурним компонентом,

ведучі та керівники освітніх програм культурно-освітніх центрів і проектів неформальної єврейської освіти, зокрема  клубів і дитячих таборів,

керівники закладів освіти та культурно-освітніх програм,

студенти, науковці та діячі культури, дослідницька та професійна діяльність яких пов’язана з юдаїкою,

широке коло зацікавлених фахівців, які хотіли би розширити та поглибити свої знання з єврейських студій за для подальшої освітньої, наукової та культурно-мистецької діяльності, здійснення досліджень та проектів в царині українсько-єврейських взаємин, розроблення інтегрованих освітніх програм і навчально-методичних комплексів з гуманітарних дисциплін, які б розкривали особливості взаємопроникнення та взаємовпливу української та єврейської культур.

 

Цілі та завдання проекту:

 

проаналізувати нормативні документи, методичні рекомендації та фахову науково-методичну літературу з проблематики проекту;

вивчити стан вирішення проблеми в модерній українській і світовій освітній практиці;

дібрати зміст навчальних модулів освітньої програми;

визначити критерії до рівня сформованості фахових компетентностей відповідно до того чи іншого навчального модуля;

розробити навчальні модулі з профільних і вибіркових курсів освітньої програми підвищення кваліфікації педагогів, фахівців і здобувачів формальної, неформальної й інформальної освіти, діячів науки та культури, зокрема:

«Єврейська освіта в Україні та світі: історія та сучасність»,

«Методика викладання дисциплін з юдаїки»,

«Традиційна культура єврейського народу»,

«Традиційне єврейське музичне мистецтво»,

«Історія єврейського народу»,

«Реалізація компетентнісного підходу на уроках івриту»,

«Історія Голокосту на теренах України»,

«Бабин Яр: пам'ять на тлі історії»,

«Неформальна єврейська освіта»,

«Клас як соціальна група»;

апробувати й експериментально перевірити ефективність окремих тем розроблених навчальних модулів під час організації освітньої, наукової та культурно-мистецької діяльності в рамках пілотних проектів.

 

Апробований і скоригований зміст навчальних модулів освітньої програми курсів підвищення кваліфікації в подальшому буде підготовлено для акредитації в МОН України, що дозволить учасникам отримувати офіційні документи для підтвердження та підвищення категорії при проходженні атестації та сертифікації фахівців відповідно до нового Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових документів.